T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Başkanımız

BAŞKANLIK
MAKAMI


0 312 470 75 50

SEKRETERYA

Funda GERÇEKER COŞAR

Fatma CANPOLAT

0 312 470 78 21

0 312 470 75 54

0 312 470 7553

BAŞKANLIK MAKAMI
GÖREVLİSİ

0 312 470 75 55

 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
(4848 SAYILI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’UN 24. MADDESİNDE TANIMLANMAKTADIR.)
 • Bakanlık için gerekli araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • İhtiyaç duyulan binanın, arazinin kiralanma ve satın alma işlerini yürütmek,
 • Mali işlerle ilgili işleri yürütmek,
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
 • Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının sağlamak,
 • Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
 • Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
 • Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
 • Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
 • Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Bakanlık Makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.