T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Güvenlik ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü: Hilmi DURGUT
Tel :0312 470 7601

Görevleri :
  • “Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı” doğrultusunda Bakanlık hizmet binalarının gece ve gündüz bina içi ve bina dışı güvenliğini sağlamak için Güvenlik Görevi yapan personelin nöbet, geliş ve gidişlerini düzenlemek, kontrol altında bulundurmak,
  • Hizmet satın almak suretiyle temin edilen özel güvenlik personelinin ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapmalarını sağlamak, hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları uygulamak, özel güvenlik personelinin aylık ücret yol ve yemek ücretlerinin ödenip ödenmediğini SGK primleri ile ilgili vergilerin ilgili yerlere yatırılıp yatırılmadığının kontrolü ve takibi ile kabul işlemlerini yapmak,
  • Bakanlığımız merkez teşkilatının kullandığı 9 ayrı hizmet binasına 24 saat süreyle güvenlik hizmeti sağlamak,
  • Otopark düzen ve güvenliğini sağlamak,
  • Güvenlik sistemini kontrol etmek arızalarının ivedi giderilmesini sağlamak,
  • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
  • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
  • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,