DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birimlerimiz ve Görevleri

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ  BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
(4848 SAYILI  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’UN 24. MADDESİNDE TANIMLANMAKTADIR.) 
 • Bakanlık için gerekli araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • İhtiyaç duyulan binanın, arazinin kiralanma ve satın alma işlerini yürütmek,
 • Mali işlerle ilgili işleri yürütmek,
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
 • Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının sağlamak,
 • Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
 • Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
 • Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
 • Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
 • Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Bakanlık Makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
Ayrıca;
17/06/2009 tarih ve 26261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 25. maddesinde, 108 sayılı Savunma Sekreterliği Kurulmasına Dair Kanun’un yürürlükten kaldırıldığı ve kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan ‘Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimlerinin kaldırıldığı, bu kurum ve kuruluşlarda sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetler veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hükmüne yer verilmiştir.
 
Bu nedenle Bakanlığımızın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri Başkanlığımız tarafından sürdürülmektedir.
 
 
YEMEKHANE HİZMETLERİ
 
Bakanlığımızın merkez birimlerinde çalışan yaklaşık 1900 personele öğle yemeği hizmeti sunulmaktadır.
 
Yemekler Bakanlığımız Eski Sayıştay Binası ve Emek’te  bulunan binalarındaki iki mutfaklarda pişirilmekte ve on (10) birime taşıma usulü ile dağıtılmaktadır.
 
Yemek hizmetinin ücretlendirilmesi, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ve yararlananların derece ve ek göstergeleri baz alınarak Yemekhane Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak  düzenlenmektedir.
 
Bakanlığımız Taşra teşkilatında görev yapan personele yemek yardımı için ödenek gönderilmekte ve takibi yapılmaktadır.
 
 
GÜVENLİK HİZMETLERİ
 
Opera Hizmet Binası
Emek Hizmet Binası
Eski Sayıştay Binası
Eski Adliye Binası
Telif Hakları Genel Müdürlüğü Binası
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Binası
Çocuk Bakımevi Binası
Sağlık Merkezi
 
Olmak üzere 8 hizmet binamız; 3 kadrolu Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 80 Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere 83 personel ile 24 saat korunmakta olup Özel Güvenlik hizmeti hizmet satın alma suretiyle sürdürülmektedir.
 

TEMİZLİK HİZMETLERİ
 
Opera Hizmet Binası
Emek Hizmet Binası
Eski Sayıştay Binası
Eski Adliye Binası
Telif Hakları Genel Müdürlüğü Binası
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Binası
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Binası
Sağlık Merkezi
 
Olmak üzere 8 hizmet binasında temizlik hizmeti 150 temizlik personeli ile verilmekte olup Genel Temizlik ve İlaçlama hizmeti satın alma yoluyla gerçekleştirilmektedir.
 

TEKNİK HİZMETLER
 
Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarının elektrik tesisatı, su tesisatı, asansör tesisatı, marangoz işleri, ısınma ve soğutma sistemlerinin arızalarını gidermek
 
Bakanlığımız hizmet binalarına ait küçük bakım-onarım ve arızalarını gidermek
 
Birim imkanları ile yapılamayan ve giderilemeyen bakım-onarım hizmetleri, hizmet satın almak suretiyle yerine getirilmektedir.
 
 
PERSONEL TAŞIMA HİZMETLERİ
 
2013 yılı için;
 
Bakanlığımız personelinin evlerinden iş yerine, iş yerinden evlerine gidiş ve gelişleri Emek hizmet binasında 59 araç, Eski Sayıştay hizmet binasında 77 araç ile toplam 136 servis aracı ile gerçekleştirilmektedir.
 
Taşıma hizmetinden 2971 personel yararlanmaktadır.
 
2014 yılı için;
 
2968 personelin yararlanacağı 135 araçlık ihaleye çıkılmış olup ihale işlemleri devam etmektedir.