T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YEMEKHANE KART SİSTEMİ DÖNEMİ BAŞLIYOR.

Bakanlığımız  merkez  yemekhane  hizmetlerinde  halen  kullanılan  Aylık  Yemek  Kartı, Personel  Fişi,  Gelir  Makbuzu  ve  Misafir  Fişi  uygulamasına  son  verilerek  18/12/2017  tarihi itibariyle Personel Kimlik Kartı ile Turnike sistemine geçilecektir.

Personel  tarafından;  Emek,  Balgat  ve  Eski  Sayıştay  hizmet  binalarımızdaki  Kioks cihazlarından  veya  Bakanlığımız  intranet  adresi  ile  Başkanlığımız  internet  sitesinde bulunan "Yemekhane Kart Sistemi" sayfasından her ayın 15'ine kadar yükleme yapılacaktır. Yeni Personel Kimlik  Kartı  alamayanlar  yemek  hizmetlerinden  kimlik  kartlarını  alıncaya  kadar;  eski sistem üzerinden hizmet almaya devam edilecektir.