T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI Yemekhane Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi