T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Kreş ve Gündüz Gündüz Bakımevi Şube Müdürlüğü

Nadiye Karakoyunlu.jpg


Şube Müdürü: Nadiye KARAKOYUNLU
Tel : 0312 342 25 51


Çocuk Bakımevi 24/09/1985 tarih ve 751 sayılı Bakan Oluru ile onaylanan ‘‘Çocuk Bakımevi Talimatı’’ ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğü olarak faaliyete geçmiştir.

 08/12/1987 tarih ve 19658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’e dayandırılarak hazırlanmıştır. Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü ‘‘04/11/2011 tarih ve 227013 sayılı Çocuk Bakımevi Yönergesi’’ esaslarına göre yürütülmektedir.

 Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğümüz; Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan personelin ve boş kontenjan olması durumunda diğer kamu personelinin de 03-06 yaş çocuklarının güvenli bir ortam içerisinde çocuk eğitimi ve geleneklere uygun olarak milli ve manevi değerlerin geliştirilmesine yardımcı olmak,  fiziksel duygusal, zihinsel ve sosyal bakımdan uyum içerisinde olmalarını sağlamak, doğru beslenme bilgi ve becerilerini kazandırmak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanmayı öğrenmek, çocukları ilköğretime hazırlamak ve sosyal ilişkilerini oyun arkadaşları yoluyla geliştirmelerini sağlamayı amaçlamıştır.

Böylece anne ve babanın çalıştıkları ortamda daha verimli ve huzurlu olmalarını sağlamak amacı ile kurulan Çocuk Bakımevinde verilecek hizmetler ile kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyiş ‘‘Çocuk Bakımevi Yönergesi’ne göre yürütülür.

 Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğümüz 130 çocuk kapasiteli olup, halen 100 çocuğa bakım ve eğitim hizmeti vermektedir.