T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Koordinasyon Şube Müdürlüğüe
hilmi Bey.jpg
Şube Müdürü : Hilmi DURGUT
Tel : 0312 222 92 30


Görevleri :
  • Bakanlığımız Emek hizmet binasında Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen işlerin takibini ve koordinasyonunu sağlamak
  • Bakanlığımız Emek hizmet binasında Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğünce yürütülen işlerin takibini ve koordinasyonunu sağlamak
  • Bakanlığımız Emek hizmet binasında Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce yürütülen işlerin takibini ve koordinasyonunu sağlamak
  • Bakanlığımız Emek hizmet binasında İç Hizmetler ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce yürütülen işlerin takibini ve koordinasyonunu sağlamak
  • Bakanlığımız Emek hizmet binasında Teknik İşler Şube Müdürlüğünce yürütülen işlerin takibini ve koordinasyonunu sağlamak
  • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak
  • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
  • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,