T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

IMG_9171.JPG


Şube Müdürü : Mithat ÖKSÜM
Tel: 0312 324 45 07ŞUBENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

-Mevzuat hükümlerinin uygulanması konusunda Bakanlığımız birimlerini bilgilendirilmek koordinasyonu sağlamak,

-Merkez ve taşra teşkilatında yürütülen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini takip etmek, değerlendirmek, öneride bulunmak

-ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecek bildirim, yazışma ve vb gibi işlemleri yürütmek

-Alt işveren (yüklenici firmaların ) iş sağlığı ve güvenliği konusundaki faaliyetlerini takip etmek

-Yıllık çalışma plan ve programları hazırlanmak

-Yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak Bakanlık Makamının  bilgilendirilmek  ve onaylarını almak

-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan yükümlülükler çerçevesinde çalışmaları yürütmek

-Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak